Disclaimer.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u op dit moment bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

e-office bv streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is.

e-office bv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door e-office bv gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is e-office bv niet aansprakelijk.

copyright
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van e-office bv.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neemt u dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 088 001 8300 of via e-mail info@e-office.com

e-office behoudt zich alle rechten voor
juli 2014